Elővásárlási jog adásvételi szerződésnél

Elővásárlási jog kikötése Ingatlanok esetében is lehetőség van arra, hogy az ingatlan tulajdonosa szerződéssel harmadik személy részére elővásárlási jogot biztosítson. Elővásárlási jogot azonban nemcsak szerződéssel lehet kikötni, hanem bizonyos esetekben jogszabály írja elő, hogy az adott típusú ingatlanra vonatkozóan egy meghatározott jogosulti körnek (közös tulajdonban lévő ingatlan esetében például a tulajdonostársnak) elővásárlási joga van. Ajánlat megküldése…