Ingatlan adásvételében való megállapodás

Miután az eladó és a vevő egymásra talált, és megállapodtak a legfontosabb részletekben (a vételár és a megfizetésének részletei, birtokba adás időpontja), akkor a szerződést írásba kell foglalni és ügyvéd előtt minden félnek alá kell írnia. Az ingatlan adásvételi szerződésben a felek megállapodnak, hogy az eladó eladja a vevő pedig a kialkudott vételárért vétel jogcímén megvásárolja az ingatlant. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt tehát a feleknek meg kell állapodniuk az ingatlan vételárában, a vételár megfizetésének ütemében, a birtokba adás időpontjában és minden olyan körülményben, amelyet a felek fontosnak találnak.

Az ügyvéd feladata az adásvétel során

Az ügyvéd először is beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját a földhivataltól, leellenőrzi az eladó és a vevő személyazonosságát, leellenőrzi, hogy tehermentes-e az ingatlan. Ezt követően átbeszéli a szerződés tervezetét a felekkel, hogy tartalma megegyezik a felek ügyleti akaratával. Az ügyvéd tájékoztatást ad arról is, hogy milyen egyéb jogkövetkezményei vannak az adásvételnek (adó-, és illetékkötelezettségek). Amennyiben az adásvételi szerződés a felek szándékának megfelel, akkor sor kerül a szerződés aláírására, valamint az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el az ingatlan adásvételi szerződést. Az ellenjegyzés olyan formai kelléke az adásvételnek, amely nélkül az illetékes földhivatal a vevő tulajdonjogát nem jegyzi be az ingatlan tulajdoni lapjára.

Foglaló fizetése

Amennyiben az ingatlan vételára nem kerül teljesen kielégítésre az adásvételi szerződés megkötésekor, akkor a felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés aláírásával egy időben a vevő átadja  a foglalót az eladónak. Az ingatlan vételárába az adott foglaló beszámít.

Eljárás az ingatlan adásvételi szerződés aláírását követően

Az adásvételi szerződés aláírását követően az ügyvéd beadja a földhivatalba az aláírt szerződést. Ha az ingatlan vételára még nem teljesen került kifizetésre, akkor a földhivatal csak az adásvétel tényét jegyzi fel, de még nem szerez tulajdonjogot a vevő. Ez a feljegyzés felkerül a tulajdoni lapra, ami mindenkit figyelmeztet arra, hogy az ingatlan már el van adva, csak még nincs teljesen kifizetve, azaz ezt követően a vevőt megelőzően más nem szerezheti meg az ingatlan tulajdonjogát

Ezt követően amennyiben a vevő nem önerőből fizeti meg az ingatlan vételárár, akkor elkezdi érdemben intézni a hitelt. A hitelügyintézés többnyire 30-60 napot szokott igénybe venni, ezt követően történik a vételár kifizetése, ezt a bankok már közvetlenül az eladónak szokták utalni.

Ha megtörtént a vételár teljes kifizetése, akkor az eladó erről értesíti az ügyvédet, aki a földhivatalba beadja a tulajdonjog megszerzésére vonatkozó bejegyzési engedélyt. Az Eladó a tulajdonjog bejegyzési engedélyt az ingatlanra vonatkozóan már az adásvételi szerződés aláírásakor letétbe is helyezheti az ügyvédnél. Miután az eladó kiadja a tulajdonjog bejegyzési engedélyt, a vevő teljes jogú tulajdonszerzése csak ezt követően történhet meg. Ekkor kerül sor az ingatlan birtokba adására, ahol a felek rögzítik a mérőórák állását. Az ingatlan birtokba adásától kezdve annak közüzemi terheit a vevő viseli. A legutolsó lépés a közüzemi mérőórák átíratása.