Ki viseli az ügyvédi munkadíjat adásvételi szerződés megkötésekor?

A jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy az ingatlan tulajdonjogának változását ügyvéd által ellenjegyzett szerződés alapján jegyzi be az illetékes földhivatal. Az ingatlan megszerzésével járó költségek, így az adásvételi szerződés elkészítésével járó költségek is, a Vevőt terhelik.

Az ügyvédi munkadíj mértéke

Az ügyvédi díj szabad megállapodás tárgya. Ennek mértéke általában az ingatlan értékéhez igazodik, amely az ingatlan értékének 0,8 – 1,5%-a szokott lenni.

Az adásvételi szerződés megkötése során eljáró ügyvéd számos adásvételi szerződés elkészítése során működött közre, illetve ingatlanjog, ingatlan finanszírozás terén jártas szakember. Az adásvételi szerződések nagy számára tekintettel az ügyvédi munkadíj ügyfeleink részére nagyon kedvező, mindösszesen az ingatlan értékének 0,5%-a 10.000.000.-Ft. ügyleti értéktől, amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan tehermentes, és a vételár megfizetése önerőből (tehát nem bankkölcsönből) történik.

Amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlant jelzálog vagy más bejegyzett teher (pl. terhelési és elidegenítési tilalom) terheli, és a tehermentesítés az adásvétel során történik, úgy az ügyvédi munkadíj a további 0,1 %-kal, de legalább 10.000.- Ft-tal magasabb.

Amennyiben az ingatlan finanszírozása bankkölcsönből történik, úgy az ügyvédi munkadíj további 0,2 % -kal, de legalább 20.000.- Ft-tal magasabb.

Az ügyvédi munkadíjon felül ügyfeleinket csak az alábbi költségek terhelik:

  • 6600.-Ft. a földhivatali eljárási díj (A tulajdonjog bejegyzésének eljárási díja, amely a Földhivatalnak fizetendő.)

Szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy a 0,5%-os ügyvédi munkadíj abban az esetben irányadó, amennyiben az ingatlan értéke minimum 10.000.000.- Ft. Amennyiben az ingatlan adásvételi szerződésben rögzített, kialkudott vételára a 10.000.000.-Ft-ot nem éri el, az ügyvédi munkadíj alapesetben 50.000.-Ft (illetve a fentiek szerint 10.000.- illetve 20.000.- Ft-tal magasabb ha jelzáloggal terhelt vagy bankkölcsönből finanszírozott adásvételről van szó).