Műemléknek nyilvántartott ingatlant vennénk? Mit tegyünk?

Műemlék Ingatlan A kulturális örökség védeleméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik a műemlékké nyilvánításra vonatkozó eljárásról. Azt, hogy melyik ingatlan minősül műemléknek, miniszter rendeletben állapítja meg. A műemlékké nyilvánítási eljárás megkezdésekor erről értesítik az ingatlan tulajdonosát. Honnan tudom, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan műemlék? Elsősorban az adásvétel tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapján tüntetik…

Ingatlan terhei

Milyen terhek lehetnek az ingatlanon? Mielőtt az adásvételi szerződést megkötnénk, meg kell győződnünk arról, hogy a megvásárolandó ingatlan tehermentes-e, vagy ha az nem tehermentes, akkor milyen terhek vannak rajta. Az ingatlan tulajdoni lapján meggyőződhetünk arról, hogy az ingatlanra vonatkozóan milyen terhek kerültek bejegyzésre. Az alábbi terhek kerülhetnek az ingatlan terhére bejegyzésre a tulajdoni lapra: földhasználati…

Elővásárlási jog adásvételi szerződésnél

Elővásárlási jog kikötése Ingatlanok esetében is lehetőség van arra, hogy az ingatlan tulajdonosa szerződéssel harmadik személy részére elővásárlási jogot biztosítson. Elővásárlási jogot azonban nemcsak szerződéssel lehet kikötni, hanem bizonyos esetekben jogszabály írja elő, hogy az adott típusú ingatlanra vonatkozóan egy meghatározott jogosulti körnek (közös tulajdonban lévő ingatlan esetében például a tulajdonostársnak) elővásárlási joga van. Ajánlat megküldése…

Haszonélvezeti jog alapítása

Van-e lehetőség arra, hogy az ingatlan adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg haszonélvezeti jog alapításra kerüljön? Ingatlan feletti haszonélvezeti jog  alapításához erre irányuló szerződés megkötése szükséges. A hatályos magyar jogszabályok nem zárják ki, hogy a haszonélvezeti jog megalapítására akár az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg sor kerüljön. Amennyiben a haszonélvezet megalapítására az adásvétellel egyidejűleg sor kerül, akkor a…

Tulajdonjog-fenntartása

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése tulajdonjog-fenntartással Az ingatlan adásvételi szerződésben az Eladó és a Vevő megállapodhatnak abban, hogy az ingatlan vételárának teljes kielégítéséig az Eladó a tulajdonjogát az ingatlan tekintetében fenntartja. Amennyiben az Eladó  az ingatlan adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tekintetében a tulajdonjogát fenntartja, ezt mindig az ingatlan adásvételi szerződésben kell rögzíteni, külön írásbeli…

Tulajdoni Lap

Az ingatlan adásvételi szerződés megkötése előtt a legfontosabb feladat az ingatlan tulajdoni lapjának lekérdezése. A tulajdoni lap alapján mind az ügyvéd mind a vevő meggyőződik arról, hogy a megvásárolni kívánt ingatlannak az eladók a tulajdonosai, az ingatlan az előzetes tájékoztatásnak megfelelő tulajdonságokkal (négyzetméter, szobák száma, ingatlan megjelölése) rendelkezik, az ingatlan per- teher- és igénymentes, harmadik…