Adásvételi Szerződés – Gyors Ügymenet

Dr. Bátki Judit Hanna - az Ön ügyvédje

Dr. Bátki Judit Hanna – az Ön ügyvédje

Ügyvédi irodánk Budapest belvárosában fogadja ügyfeleit. Tevékenységünk során számtalan ügyben járunk el ingatlan adásvételi szerződések elkészítésénél Az elmúlt évek ingatlan piacon tapasztalt gazdasági változásaira reagálva irodánk igyekszik az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos költségek csökkentésére, ennek megfelelően került kialakításra ügyvédi díjazásunk.

Az ingatlan vételárának mindössze akár 0,5 %-os ügyvédi munkadíjáért intézzük az ingatlan adásvételi szerződés ügyvédi elkészítését, ügyvédi ellenjegyzését és a földhivatali eljárást. Sürgős esetben akár 2 munkanapon belül sor kerülhet a szerződés aláírására.

Az ingatlan adásvételi szerződéseket aláírásuk előtt előzetesen megküldjük az eladó és a vevő részére elektronikusan, melyre a felek észrevételeket tehetnek, így az adásvételi szerződés aláírásakor már a felek kölcsönös akaratának megfelelően előkészített szerződés kerül végleges egyeztetésre, majd aláírásra. A földhivatali eljárást az ingatlan adásvételi szerződés aláírását követő napon intézzük.



Ingatlan Adásvételi Szerződés mint Okiratszerkesztés

Az ingatlan adásvételi szerződések elkészítése során az ügyvéd okiratszerkesztőként mindkét fél, tehát az Eladó és a Vevő képviselőjeként is eljár. Az adásvételi szerződés tartalma a felek együttes akaratának megfelelően kerül kialakításra. Irodánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az ingatlan adásvételi szerződés szerkesztése során, tehát még annak aláírása előtt az Eladó és a Vevő közös és együttes szerződéses akaratát feltárja és az adásvételi szerződés tervezet már ennek megfelelően kerüljön előzetesen megküldésre a felek részére.


Ingatlan Tulajdonjogának Megszerzése

Az ingatlan adásvételi szerződés célja, hogy az Eladó az ingatlan tulajdonjogát megszerezze, azaz ő mint tulajdonos az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni lapján tulajdonosként kerüljön bejegyzésre. A tulajdonjog megszerzése vétel jogcímén történik. A tulajdonjog bejegyzésének legfontosabb feltétele, hogy az adásvételi szerződést ügyvéd ellenjegyezze, valamint az Eladó a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonjog bejegyzési engedélyét megadja.