Az Ingatlan Adásvételi Szerződés Kötelező Tartalmi Elemei

Az ingatlan adásvételi szerződésnek vannak olyan kötelező tartalmi elemei, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a földhivatal a vevő ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát bejegyezze. Az adásvételi szerződésnek az alábbi adatokat kell ahhoz tartalmaznia, hogy az adásvételi szerződés a földhivatali bejegyzésnek megfelelő legyen:

 • az eladó és a vevő személyes adatait, személyi azonosítóját és állampolgárságát  (amennyiben az eladó vagy a vevő gazdasági társaság, akkor a statisztikai számjele, székhelye, nyilvántartási száma szükséges);
 • az ingatlan adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lap szerinti megjelölését;
 • az ingatlan adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt tulajdoni hányadot;
 • az ingatlan kialkudott vételár;
 • az adásvételi szerződés alapján a tulajdonjog megszerzésének jogcímét, azaz azt, hogy a vevő az ingatlan tulajdonát vétel jogcímén szerzi meg;
 • az ingatlan birtokba adásának módját;
 • az eladó feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatát, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy az adásvételi szerződés alapján a vevő tulajdonjoga az ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Az Ingatlan Adásvételi Szerződés Szükség Szerinti Tartalmi Eleme

Az ingatlan adásvételi szerződés a kötelező tartalmi elemeken kívül a következő tartalmi elemeket tartalmazza szükség szerint:

 • az ingatlan vételára megfizetésének ütemezését;
 • amennyiben az ingatlan adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vételárának kiegyenlítésére részben vagy egészben hitelből kerül sor, akkor a hitelező bank által megjelölt kötelező klauzulát, amely alapján a kölcsönt folyósítani tudja;
 • a foglaló mértékét;
 • a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozatot;
 • a közüzemi mérőórák leolvasásának és átadásának módját;
 • minden olyan, az ingatlanhoz tartozó felszerelésmegjelölését, amely az ingatlanban marad.