Milyen terhek lehetnek az ingatlanon?

Mielőtt az adásvételi szerződést megkötnénk, meg kell győződnünk arról, hogy a megvásárolandó ingatlan tehermentes-e, vagy ha az nem tehermentes, akkor milyen terhek vannak rajta. Az ingatlan tulajdoni lapján meggyőződhetünk arról, hogy az ingatlanra vonatkozóan milyen terhek kerültek bejegyzésre.

Az alábbi terhek kerülhetnek az ingatlan terhére bejegyzésre a tulajdoni lapra:

  • földhasználati jog
  • haszonélvezeti jog
  • használati jog
  • telki szolgalmi jog és egyéb szolgalmi jogok
  • elő- és visszavásárlási jog
  • vételi jog
  • eladási jog
  • tartási és életjáradéki jog
  • jelzálogjog
  • végrehajtási jog